Giàn giáo Ringlock – Bát giác – Thông số chi tiết: – Thanh chống – Thanh giằng ngang – Thanh giằng xiên

1. CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO RINGLOCK BÁT GIÁC G18

 Chống đứng 2.5m (2.575) 

Đặc điểm nhận biết:

– Chống Ringlock có 5 đĩa

Quy cách:

– Φ48.3 x 3.2mm

– Trọng lượng 13.08 kg

 Chống đứng 2.075m (2.075) 

Đặc điểm nhận biết:

– Chống Ringlock có 4 đĩa

Quy cách:

– Φ48.3 x 3.2mm

– Trọng lượng 10 kg

 Chống đứng 1.5m (1.575) 

Đặc điểm nhận biết:

– Chống Ringlock có 3 đĩa

Quy cách:

– Φ48.3 x 3.2mm

– Trọng lượng 8.15 kg

 Chống đứng 1.0m (1.075) 

Đặc điểm nhận biết:

– Chống Ringlock có 2 đĩa

Quy cách:

– Φ48.3 x 3.2mm

– Trọng lượng 5.62 kg

2. THANH GIẰNG NGANG/LEDGER GIÀN GIÁO BÁT GIÁC G18

 Giằng ngang 0.9m    

Đặc điểm nhận biết:

– Đầu thanh giằng hàn chết vào ống tuýp;

– Đường kính bằng kích cỡ chân Ringlock; L = 900 mm

Quy cách:

– Φ48.3 x 2.5mm

– Trọng lượng 3.31 kg

 Giằng ngang 1.2m    

Đặc điểm nhận biết:

– Đầu thanh giằng hàn chết vào ống tuýp;

– Đường kính bằng kích cỡ chân Ringlock; L = 1200 mm

Quy cách:

– Φ48.3 x 2.5mm

– Trọng lượng 4.22 kg

 Giằng ngang 1.35m    

Đặc điểm nhận biết:

– Đầu thanh giằng hàn chết vào ống tuýp;

– Đường kính bằng kích cỡ chân Ringlock; L = 1350 mm

Quy cách:

– Φ48.3 x 2.5mm

– Trọng lượng 4.58 kg

3. THANH GIẰNG XIÊN/DIAGONAL BRACE GIÀN GIÁO RINGLOCK – BÁT GIÁC G18

 Giằng xiên 0.9m (1.75)   

Đặc điểm nhận biết:

– Đầu thanh giằng có khớp xoay

– Có đường kính nhỏ hơn giằng ngang; L=1750 mm

Quy cách:

– Φ33.5 x 2.5mm

– Chiều dài: 1.75m

– Trọng lượng 4.38 kg

 Giằng xiên 1.2m (1.92)   

Đặc điểm nhận biết:

– Đầu thanh giằng có khớp xoay

– Có đường kính nhỏ hơn giằng ngang; L=1920 mm

Quy cách:

– Φ33.5 x 2.5mm

– Chiều dài: 1.92m

– Trọng lượng 4.67 kg

>>Tham khảo thêm tại: Thông số kỹ thuật giàn giáo ringlock thế hệ mới


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *