I, Mẫu hợp đồng thuê giàn giáo

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÀN GIÁO

( Số : … / HĐTGG – …… )

  • Căn cứ : –    Bộ luật dân sự 2015
  • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Bà Ngô Thu Trang ( Bên cho thuê )

CMND số : 006575634 cấp tại Hà Nội ngày cấp 06 /08/2014
Địa chỉ thường trú :Tổ 4 Yên Lãng Đống Đa Hà Nội

Mã số thuế : 6756754

Số điện thoại liên lạc : 0912351256

BÊN B : Ông Trần Kim Tiền( Bên thuê )

CMND số : 4564355 Cấp tại Nam Định ngày cấp 13 / 08/ 2004

Địa chỉ thường trú : Tổ 8 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Mã số thuế : 523456

Số điện thoại liên lạc : 0985123486

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số 4215 ngày 08/06/2016 với nội dung như sau :

1 – Đối tượng của hợp đồng Công ty cho thuê sẽ cung cấp vật liệu giàn giáo cho bên thuê. Nó sẽ liên quan nguyên liệu độc quyền từ nhà sản xuất. Số lượng tài liệu phải rõ ràng từ Phiếu giao hàng hoặc danh sách hàng tồn kho hàng tuần. Vật liệu phải được xác định rõ ràng.

2 – Chủ đích Việc cho thuê vật liệu giàn giáo chỉ diễn ra để sử dụng trên công trường trong Việt Nam. Đối với mục đích kinh doanh của mình, Người thuê sẽ được phép xây dựng một giàn giáo với vật liệu giàn giáo và để làm cho giàn giáo anh ta có được xây dựng có sẵn cho khách hàng của mình để sử dụng sau này.

Trong chừng mực mà Người thuê muốn sử dụng vật liệu giàn giáo cho bất kỳ mục đích nào khác, điều này yêu cầu phải có sự đồng ý trước của Công ty cho thuê (đồng ý theo Mục § 183 của BGB (Luật Dân sự). Bàn giao vật liệu giàn giáo cho bên thứ ba hoặc mang nó đến một nơi bên ngoài Việt Nam bị loại trừ rõ ràng.

3 – Bắt đầu, đình chỉ và kết thúc mối quan hệ cho thuê 

Hợp đồng cho thuê sẽ bắt đầu vào ngày mà hai bên ký kết. Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này sẽ bị đình chỉ trong thời gian mà Người thuê đã không thuê bất kỳ vật liệu giàn giáo nào. Hợp đồng có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên ký kết với thời gian thông báo là 4 tuần đến cuối một tuần dương lịch. Thông báo chấm dứt phải bằng văn bản

4 – Giá cho thuê / Thanh toán Thời hạn thanh toán sẽ là tuần theo lịch. 


Nếu việc cho thuê bắt đầu hoặc kết thúc trong tuần hiện tại, Tuy nhiên, giá cho thuê cả tuần sẽ được lập hóa đơn. Tiền thuê hàng tuần hiện tại đến 0,75% giá niêm yết hiện tại của nhà sản xuất. Giá niêm yết sẽ được lấy từ danh sách hàng tồn kho của vật liệu giàn giáo được thuê trong hóa đơn giai đoạn, sẽ được phụ lục vào hóa đơn.

Người thuê sẽ kiểm tra tính đúng đắn của danh sách hàng tồn kho không chậm trễ, và sẽ đưa ra phản đối trong thời hạn năm làm việc ngày Ngoài giá cho thuê, sẽ có trách nhiệm trả thuế VAT theo luật định tương ứng tỷ lệ – hiện 19%.

Nếu cho thuê vật liệu giàn giáo diễn ra trong tuần theo lịch hiện tại, giá cho thuê như nêu ở trên sẽ được lập hóa đơn cho cả tuần theo lịch. Việc trả lại vật liệu giàn giáo trong tuần dương lịch hiện tại sẽ không dẫn đến giảm tiền thuê trong thời gian này.

5 – Phương thức thanh toán Theo quy định, Công ty cho thuê sẽ chuẩn bị hóa đơn hàng tuần theo 4 của điều này hợp đồng. Tiền thuê cho tuần hiện tại sẽ được thanh toán trong vòng 14 ngày vào tài khoản

Cho thuê Công ty Cho thuê đề cập dưới đây: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Thịnh DE69 2005 0550 1002 1362 48 SWift hèBIC HASPDEHHXXX Xin lưu ý rằng theo 288 của BGB (Bộ luật Dân sự), 30 ngày sau hóa đơn được nhận và không cần nhắc nhở thêm, lãi chậm thanh toán 9% trên lãi suất cơ bản phải trả trên toàn bộ số tiền.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký . BÊN A BÊN B

II, Các loại hợp đồng cơ bản

1,Hợp đồng hoàn trả chi phí

Những người liên hệ này trước tiên hoàn trả cho người bán cho tất cả các chi phí thực tế phát sinh và sau đó thêm một khoản phí cho lợi nhuận của người bán. Trong loại hợp đồng này, phần lớn rủi ro rơi vào người mua và ít mong muốn hơn vì nó. Các loại hợp đồng này phù hợp hơn nếu không có tuyên bố rõ ràng về công việc khi bắt đầu dự án trong quá trình đàm phán hoặc khi có rủi ro quá cao để người bán chấp nhận ở một mức giá cố định. Có một số loại hợp đồng hoàn trả chi phí:

Chi phí cộng thêm phần trăm chi phí (CPPC)  – Trong loại hợp đồng này, người bán chịu rủi ro bằng không và người mua chấp nhận tất cả. Đây là hợp đồng hoàn trả chi phí ít mong muốn nhất cho người mua vì tất cả các chi phí phát sinh của người bán được hoàn trả cộng với một tỷ lệ phần trăm trong số họ. Một người bán phi đạo đức có thể bị cám dỗ để không kiểm soát chi phí, vì họ nên, vì lợi nhuận của họ tăng lên khi chi phí tăng.

Phí cố định cộng chi phí (CPFF)  – Ở đây, người mua vẫn chịu mọi rủi ro, nhưng lợi nhuận của người bán không tăng khi chi phí tăng. Lợi nhuận được đặt ở đầu dự án (thường là tỷ lệ phần trăm của chi phí ước tính) và không thay đổi trừ khi phạm vi thay đổi, bất kể hiệu suất của người bán.

Chi phí giải thưởng cộng thêm (CPAF)  – Hợp đồng này chia sẻ rủi ro nhiều hơn một chút với người bán. Trong CPAF, người mua hoàn trả cho người bán chi phí thực tế và sau đó thưởng một khoản phí dựa trên sự hài lòng của người mua về các tiêu chuẩn thực hiện được nêu trong hợp đồng.

Chi phí ưu đãi cộng thêm (CPIF)  – Hợp đồng này chia sẻ rủi ro cao nhất giữa người mua và người bán trong các hợp đồng được hoàn trả chi phí. Trong CPIF, người mua hoàn trả cho người bán chi phí thực tế và sau đó trả một khoản phí khuyến khích được xác định trước và nêu trong hợp đồng dựa trên việc người bán đạt được các mục tiêu nhất định.

2,Hợp đồng thời gian và vật liệu

Hợp đồng T & M (thời gian và vật liệu) là sự kết hợp của cả giá cố định và hoàn trả chi phí và được sử dụng khi không thể tạo ra một tuyên bố rõ ràng về công việc . Một ví dụ về điều này là sử dụng mức giá theo giờ chuyên nghiệp (ví dụ phí luật sư) khi phạm vi (số giờ người mua sẽ cần) không rõ ràng. Luôn luôn là một ý tưởng tốt để thiết lập mức trần hoặc giá không vượt quá (NTE) trong loại hợp đồng này để tránh vượt chi phí lớn.

Tóm tắt

Các loại hợp đồng khác tồn tại và nó sẽ có lợi cho bạn để làm quen với các thủ tục và tùy chọn hợp đồng của tổ chức cụ thể có sẵn cho bạn. Chẳng hạn, ở vị trí FM trước đây, chúng tôi đã có hợp đồng IDIQ (giao hàng không xác định / số lượng không xác định) với một số A-Es. 

Loại hợp đồng này là hợp đồng mẹ được đưa ra để gia hạn khi hết hạn theo các khoảng thời gian quy định (nghĩa là hàng năm hoặc sáu tháng một lần). Bên dưới hợp đồng, chúng tôi sẽ phát hành các đơn đặt hàng nhiệm vụ để tham gia vào các dịch vụ AE để thiết kế một số dự án nhất định.

 Phương pháp này cho phép tổ chức nhận các dịch vụ thông thường được đặt hàng một cách nhanh chóng hơn nhiều so với việc thực hiện toàn bộ quy trình hợp đồng mỗi khi chúng tôi cần dịch vụ này. Việc ban hành một lệnh nhiệm vụ nhanh hơn nhiều vì tất cả các điều khoản và điều kiện quản lý đã được đặt trong IDIQ.

Tìm hiểu thêm về hợp đồng và sử dụng phần mềm để tổ chức các nhu cầu quản lý cơ sở của bạn bằng cách yêu cầu bản demo .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *