Ổn định đất là phương pháp cải thiện tính chất của đất bằng cách thêm chất ổn định phù hợp vào đó. Điều rất quan trọng để đạt được cường độ cần thiết cho đất, đặc biệt là trong các dự án xây dựng đường mà một cơ sở không ổn định có thể dẫn đến sự xói mòn hoàn toàn của đường.

Có một số khó khăn người ta có thể phải đối mặt trong khi ổn định đất để xây dựng vỉa hè và các khía cạnh chính đằng sau những khó khăn này được giải thích trong bài viết này.

Khó khăn trong việc ổn định đất

Ba mặt trận chính mà khó khăn trong việc ổn định đất thường phát sinh là:

 1. Lựa chọn kỹ thuật ổn định phù hợp
 2. Thiết kế hỗn hợp đất ổn định hỗn hợp
 3. Độ dày của lớp đất ổn định

1. Lựa chọn kỹ thuật ổn định phù hợp

Phương pháp ổn định thích hợp nên được chọn để đạt được tính chất đất tốt. Nhưng việc lựa chọn một kỹ thuật phù hợp không phải là một công việc dễ dàng để làm. Nó phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như:

 • Loại đất cần ổn định
 • Có sẵn vật liệu ổn định
 • Sẵn có thiết bị xây dựng
 • Điều kiện môi trường của khu vực đó
 • Kết cấu mặt đường
 • Khối lượng và phân phối lưu lượng
 • Thời gian thực hiện dự án
 • Ngân sách dự án

Mỗi và mọi yếu tố được liệt kê ở trên nên được kiểm tra và sau đó lựa chọn cuối cùng của kỹ thuật ổn định được quyết định.

Ổn định vôi đất
Hình 1: Ổn định đất bằng vôi

2. Thiết kế hỗn hợp đất ổn định hỗn hợp

Thiết kế hỗn hợp để ổn định đất nên được thực hiện theo cách nó phải đáp ứng các yêu cầu về độ ổn định và độ bền của các lớp mặt đường. Để đạt được những yêu cầu này, một số chất phụ gia cần được thêm vào hỗn hợp. Nhưng ở đây, khó khăn phát sinh khi những chất phụ gia hoặc vật liệu ổn định này không có sẵn hoặc làm tăng nền kinh tế chung củadự án.

Trong trường hợp khác, phương pháp thiết kế hỗn hợp cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng để đạt được cường độ cần thiết cho hỗn hợp đất. Cần chuẩn bị quy trình thiết kế chuẩn cho từng hỗn hợp ổn định bằng cách phân bổ các giá trị cường độ phù hợp cho từng hỗn hợp. Các giá trị này có thể ở dạng giá trị CBR, cường độ nén của hỗn hợp, vv Các giá trị cường độ này cũng có thể được sử dụng trong thiết kế cho độ dày của lớp đất ổn định.

Ổn định xi măng đất
Hình 2: Ổn định xi măng đất

3. Độ dày của lớp đất ổn định

Thiết kế độ dày của lớp đất ổn định là một khía cạnh quan trọng khác thường ít được chú ý trong các dự án ổn định. Nói chung, độ dày của lớp đất ổn định được quyết định bằng với độ dày của lớp nền được cung cấp hoặc bằng cách sử dụng một số yếu tố sửa đổi cho tương đương sỏi. Độ dày của lớp đất ổn định được giữ tương đương với lớp cơ sở dạng hạt xem xét các yếu tố sau:

 • Trộn thuộc tính
 • Điều kiện môi trường
 • Loại hình giao thông
 • Thời gian thiết kế mặt đường

Xem xét sự ổn định và độ bền, các cân nhắc nêu trên sẽ không gây ra bất kỳ khó khăn nào. Nhưng nếu hỗn hợp ổn định yếu hơn giá trị cần thiết, không nên tuân theo các cân nhắc nêu trên và thiết kế độ dày nên được thực hiện riêng.  

Tuy nhiên, không có phương pháp riêng biệt để thiết kế độ dày của hỗn hợp ổn định kém như vậy. Vì vậy, các hỗn hợp như xi măng đất, bê tông pozzolanic, vv được thiết kế như mặt đường bán cứng.

Độ dày của lớp đất dưới mặt đường
Hình 3: Độ dày của các lớp đất dưới mặt đường
Chuyên mục: Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *