Kiểm tra và thử nghiệm bê tông trộn sẵn là rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các điều kiện quy định đáp ứng các tiêu chí chấp nhận được. Bê tông trộn sẵn, được sản xuất trong trạm trộn và vận chuyển đến công trường bằng máy trộn gắn trên xe tải, thường được kiểm tra và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn áp dụng như tiêu chuẩn quốc tế của ASTM.

Kiểm tra bê tông trộn sẵn

Kiểm tra hàng loạt nhà máy

 • Đầu tiên, kiểm tra và chỉ định liệu các cơ sở, quy mô và máy trộn xe tải có đáp ứng các yêu cầu dự án được chỉ định hay không.
 • Kiểm tra các khu vực lưu trữ của tất cả các vật liệu như xi măng, cốt liệu và phụ gia để đảm bảo độ sạch của chúng, không bị nhiễm bẩn và bảo vệ vật liệu đúng cách khỏi bị đóng băng.
 • Kiểm tra và xác minh rằng các thử nghiệm phân loại tổng hợp thô và mịn được tiến hành theo các tiêu chuẩn áp dụng như ASTM C 136, và kết quả đạt được yêu cầu của dự án.

Kiểm tra tại chỗ bê tông trộn sẵn

 • Mỗi vé giao hàng sẽ được kiểm tra để đảm bảo rằng một hỗn hợp với chỉ định chính xác được giao.
 • Kiểm tra bê tông giao; nó phải được thống nhất và trộn đầy đủ trước khi xả tại công trường.
 • Kiểm tra và giám sát nước, phụ gia và bổ sung cốt sợi tại chỗ để đảm bảo rằng quy trình được thực hiện đúng.
 • Theo dõi và kiểm tra thời gian giao hàng và vị trí cụ thể để tìm hiểu xem liệu nó đã hoàn thành trong thời gian hạn chế của các thông số kỹ thuật của dự án.Hình 1: Kiểm tra bê tông trộn sẵn tại chỗ

Kiểm tra bê tông trộn sẵn 

1. Kiểm tra tại chỗ

Có một số loại thử nghiệm nhất định sẽ được tiến hành trên bê tông trộn sẵn khi đến công trường. Bảng 1 cung cấp danh sách các thử nghiệm cần được thực hiện trên bê tông trộn sẵn trên trang web của dự án.

Bảng 1 Các thử nghiệm được tiến hành trên bê tông trộn sẵn khi đến công trường

Loại xét nghiệmASTM quốc tế cho các thủ tục thử nghiệmTần số kiểm tra Mục đích của bài kiểm tra
SụtASTM C 143 / C 143MTải trọng xe đầu tiên, bất cứ khi nào sự thống nhất của bê tông xuất hiện khác nhau.Đo độ đặc của bê tông tươi, kiểm tra khả năng làm việc của nó và sử dụng làm chỉ số cho lô trộn kém
Nội dung không khíASTM C 173, ASTM C 231Thực hiện trên tất cả các mẫu lấy để đo cường độ bê tôngĐể kiểm tra bê tông cố định không khí
Nhiệt độASTM C 1064Tại thời điểm lấy mẫu cho mỗi bài kiểm tra sức mạnhđể đảm bảo rằng bê tông tuân thủ các thông số kỹ thuật nhất định xác định một phạm vi nhiệt độ cho phép nhất định
Tỉ trọngASTM C 138, ASTM C 567Bất cứ khi nào được yêu cầu bởi thông số kỹ thuật của dự ánƯớc tính mật độ bê tông
kiểm tra độ sụt trên mẻ bê tông trộn sẵn đầu tiên
Hình 3: kiểm tra độ sụt trên mẻ bê tông trộn sẵn đầu tiên

2. Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm

Có một số tính chất cần thiết để được đánh giá. Đối với mục đích này, mẫu bê tông của bê tông trộn sẵn được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Bảng 2 cung cấp danh sách các thử nghiệm cần thiết được thực hiện đối với bê tông trộn sẵn.

Bảng 2 thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được tiến hành trên mẫu bê tông trộn sẵn

Loại xét nghiệmASTM quốc tế cho các thủ tục thử nghiệmTần số kiểm tra Mục đích của bài kiểm tra
cường độ nénASTM C 39 / C 39MTối thiểu hai mẫu thử nghiệm ở mỗi độ tuổiƯớc tính cường độ nén bê tông và xác định sự phù hợp với cường độ quy định
Độ bền uốnASTM C 78 hoặc ASTM C 293Ước tính cường độ uốn bê tông và xác định sự phù hợp với cường độ quy định
Kết quả thử nghiệm phải được so sánh với các giá trị được cung cấp trong ACI 318 / 318R để tìm hiểu xem bê tông có xác nhận thông số kỹ thuật hay không.

Lấy mẫu bê tông trộn sẵn

 • Mẫu vật phải đại diện cho điều kiện cụ thể như được đặt.
 • Ngày, thời gian, vị trí vị trí, số xe tải và số vé nên được ghi lại.
 • Đối với mỗi độ tuổi thử nghiệm, tối thiểu ba mẫu thử cường độ sẽ được đúc.
 • Các mẫu bổ sung phải được đúc để bảo dưỡng tại hiện trường nếu cần phải xác minh cường độ bê tông tại chỗ trước khi loại bỏ các hình thức, che chắn hoặc đặt cấu trúc trong dịch vụ
 • Tối thiểu một bộ mẫu thử cường độ phải được đúc theo tiêu chuẩn ASTM C 31 / C 31M cho mỗi 76 m3 của mỗi loại bê tông được đặt trong bất kỳ ngày nào.Hình 4: Lấy mẫu bê tông trộn sẵn

Bảo dưỡng và xử lý mẫu vật

 • Các mẫu, được đúc cho mục đích thử nghiệm chấp nhận, nên được lưu trữ và bảo dưỡng trong tối đa 48 giờ sau khi đúc trên trang web của dự án.
 • Mẫu bảo dưỡng phải theo các tiêu chuẩn áp dụng như ASTM C 31 / C 31M.
 • Mẫu thử phải được bảo quản trong khoảng nhiệt độ 16 đến 27 ºC.
 • Mất nhiệt độ hoặc thiệt hại của mẫu vật sẽ được ngăn chặn
 • Mẫu vật sẽ được vận chuyển trong vòng 16 đến 48 giờ sau khi đúc đến phòng thí nghiệm và thời gian vận chuyển không được dài hơn 4 giờ.

>> Xem thêm: Mặt đường bê tông cho bãi đậu xe – Tính năng và cân nhắc thiết kế

Chuyên mục: Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *