Số lượng vữa xi măng là cần thiết để phân tích tỷ lệ gạch và thạch cao hoặc ước tính công việc xây cho một công trình hoặc kết cấu. Vữa xi măng được sử dụng theo các tỷ lệ khác nhau, tức là 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 6, 1: 8, v.v.

Tính toán số lượng vữa xi măng trong gạch và thạch cao:

Để tính toán vữa xi măng, chúng ta hãy giả sử rằng chúng ta sử dụng 1m 3 vữa xi măng. Thủ tục tính toán là:

1. Tính khối lượng vật liệu khô cần cho vữa xi măng 1m 3 . Xem xét các khoảng trống trong cát, chúng tôi giả định rằng vật liệu bao gồm 60% khoảng trống. Đó là, đối với 1m 3 vữa xi măng ướt, cần có 1,6m 3 vật liệu.

2. Bây giờ chúng tôi tính toán khối lượng vật liệu được sử dụng trong vữa xi măng dựa trên tỷ lệ của nó.

Giả sử, tỷ lệ xi măng và cát trong vữa là 1: X, trong đó X là khối lượng cát cần thiết.

Khi đó, khối lượng cát cần cho tỷ lệ 1: X của vữa xi măng 1m 3 sẽ là

3. Khối lượng xi măng sẽ được tính như sau:

Do khối lượng của 1 bao xi măng là 0,0347 m 3 , nên số lượng bao xi măng sẽ được tính như sau:

Hỗn hợp vữa xi măng cát

Thí dụ:

Đối với vữa xi măng theo tỷ lệ 1: 6, số lượng tính toán sẽ như sau:

Số lượng cát:

Số lượng xi măng (trong bao):

Khối lượng xi măng = 

Có số lượng túi cần thiết =  = 6,58 túi.

Xem thêm: Bán giàn giáo xây dựng tại Hà Nội – Sản xuất giàn giáo chất lượng

Chuyên mục: Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *