Chiều cao tối thiểu và tiêu chuẩn kích thước cho các phòng đảm bảo rằng có thông gió tốt, ánh sáng và sống thoải mái trong phòng. Tiêu chuẩn về chiều cao và kích thước cho các phòng thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác và chủ yếu dựa trên sở thích của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ.

Tuy nhiên, trong trường hợp không có sự kiểm soát, các nhà phát triển (cả khu vực công và tư nhân) có xu hướng giảm quy mô nhà ở đang được phát triển trong khi cố gắng tránh bất kỳ sự giảm giá trị nào. Thêm vào đó, các tiêu chuẩn về chiều cao và kích thước tối thiểu được thiết lập cho phép sự phát triển có kỷ luật và có hệ thống của các tòa nhà và thị trấn, và cung cấp việc sử dụng không gian hợp lý.

Quy định chiều cao cho phòng

1. Phòng có thể ở được

 • Chiều cao tối thiểu từ bề mặt sàn đến trần hoặc đáy của tấm không được nhỏ hơn 2,75m.
 • Đối với các phòng máy lạnh, cần cung cấp chiều cao không nhỏ hơn 2,4 m tính từ đỉnh sàn đến điểm thấp nhất của ống gió điều hòa hoặc trần giả.
 • Theo Bộ luật xây dựng Ontario (OBC), 2,3 m trên ít nhất 75% diện tích sàn yêu cầu với chiều cao rõ ràng ít nhất 2,1 m tại bất kỳ điểm nào trong khu vực yêu cầu

2. Giới hạn chiều cao phòng ngủ

 • Theo OBC, chiều cao phòng ngủ nên là 2,3 m trên ít nhất 50% diện tích sàn yêu cầu.
 • Ngoài ra, 2,1 m trên 100% diện tích sàn yêu cầu
 • Bất kỳ phần nào của diện tích sàn có chiều cao dưới 1,4 m sẽ không được tính khi tính diện tích sàn yêu cầu

3. Phòng tắm, tủ nước và cửa hàng

 • Chiều cao của tất cả các phòng như vậy được đo từ sàn trên trần nhà không được nhỏ hơn 2,4m.
 • Trong trường hợp một lối đi dưới hạ cánh, khoảng cách tối thiểu có thể được giữ là 2,2m.
 • Theo OBC, phòng tắm có chiều cao tối thiểu 2,1 m ở bất kỳ khu vực nào mà một người sẽ ở trong tư thế đứng

4. Bếp

 • Chiều cao của bếp được đo từ sàn đến điểm thấp nhất trên trần nhà không được nhỏ hơn 2,75m ngoại trừ phần để chứa bẫy sàn của sàn.
 • Tuy nhiên, theo OBC, chiều cao bếp phải là 2,3 m trên ít nhất 75% diện tích sàn yêu cầu với chiều cao rõ ràng ít nhất là 2,1 m tại bất kỳ điểm nào trong khu vực yêu cầu.

5. gờ

Nó sẽ có một phòng đầu tối thiểu là 2,2m.

6. Hành lang

Chiều cao tối thiểu phải là 2,1 m

Chiều cao của phòng

Hình 1: Chiều cao của phòng

Kích thước tiêu chuẩn tối thiểu của phòng

1. Phòng có thể ở được

 • Diện tích các phòng có thể ở không được nhỏ hơn 9,5m 2 , nơi chỉ có một phòng. Tuy nhiên, các phòng như vậy sẽ có ít nhất 13,5m 2 diện tích sàn và không có kích thước nhỏ hơn 3,0 m theo Quy tắc xây dựng của Ontario (OBC).
 • Trong trường hợp có hai phòng, một trong số này không được nhỏ hơn 9,5 m 2 và phòng khác không nhỏ hơn 7,5 m 2 với chiều rộng tối thiểu 2,4m.
 • Thông gió tự nhiên sẽ được cung cấp.

2. Phòng ăn

 • Nó nên có diện tích sàn không nhỏ hơn 9,5m 2 với chiều rộng tối thiểu 2,4m.
 • Theo OBC, phòng ăn phải có ít nhất 3,25 m 2 diện tích sàn khi kết hợp với các phòng khác và ít nhất 7,0m 2 diện tích khi không kết hợp.
 • kích thước tối thiểu 2,3 ​​m.
 • Phòng ăn khác nhau rất nhiều về kích thước. Nó cần được đảm bảo rằng đồ nội thất được cung cấp.
 • Thông gió tự nhiên sẽ được cung cấp.Hình 2: Phòng ăn

3. Phòng ngủ chính

 • Một phòng ngủ phải có ít nhất 9,8m 2 diện tích sàn
 • Kích thước tối thiểu phải là 2,7 m
 • Thông gió tự nhiên phải được cung cấp

4. Phòng ngủ phụ

 • Nó sẽ có ít nhất 7m 2 diện tích sàn
 • Kích thước tối thiểu là 2,0 m

5. Bếp

 • Diện tích sàn tối thiểu yêu cầu không nhỏ hơn 5,5 m2. Nhưng OBC xác định rằng phòng bếp phải có ít nhất 4.2m 2 diện tích sàn
 • Nó không được nhỏ hơn 1,8 phút chiều rộng ở bất kỳ phần nào. Với một kho riêng, diện tích có thể giảm xuống còn 4,5m 2 .
 • Thông gió cơ học phải được cung cấp (quạt hút).
 • Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị có thể mở mà không can thiệp lẫn nhau và không gian đứng được cung cấp.Hình 3: Thiết bị cơ khí trong phòng bếp

6. Phòng tắm và tủ nước

 1. Kích thước của phòng tắm không được nhỏ hơn 1,5mx 1,2m hoặc 1,8 m 2 .
 2. Nếu nó được kết hợp với tủ nước, diện tích sàn của nó không được nhỏ hơn 2,8 m 2 .
 3. diện tích sàn tối thiểu của tủ nước phải là 1,1 m 2 .

7. Gờ

 1. Một gờ trong một căn phòng có thể ở được không được bao phủ quá 25% diện tích sàn của tầng mà nó được xây dựng
 2. Nó không nên can thiệp vào sự thông thoáng của căn phòng trong mọi trường hợp.

8. Hành lang

Hành lang phải có chiều rộng tối thiểu 860 mm trừ trường hợp chiều rộng tổng thể của tòa nhà nhỏ hơn 4,3 m, và điều này có thể giảm xuống còn 710 mm

9. Tầng lửng

Kích thước tối thiểu của một tầng lửng, nếu được sử dụng làm phòng khách, không được nhỏ hơn 9,5m 2 .

>> Tham khảo thêm: Báo giáo thép hộp năm 2019 – Thép hộp giá tốt nhất

Chuyên mục: Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *