Tư vấn giám sát tiếng anh là gì

Site inspector: Tư vấn giám sát, Giám sát hiện trường, Tư vấn giám sát hiện trường

Site inspector
Một số chức vụ xây dựng trong tiếng anh

Team leader: Trưởng nhóm (Đội trưởng, Chỉ huy trưởng…)

Civil engineer/vice team leader: Kỹ sư xây dựng / phó trưởng nhóm

Civil engineer: Cán bộ Kỹ thuật (kỹ sư xây dựng)

Invoice/claim specialist: Chuyên viên/gia thanh toán, hóa đơn, mỗi 1 tháng là 1 đợt claim (thanh toán) nên công ty chuyên biệt/chuyên nghiệp theo kiểu ISO thì có hẳn 1 người chuyên đi làm thủ tục claim và phải hoàn thành claim cho mỗi tháng,

Enviromental specialist: Chuyên gia môi trường, Cán bộ (Kỹ thuật) môi trường

Site inspector: Tư vấn giám sát, Giám sát hiện trường, Tư vấn giám sát hiện trường

Measurement Engineer: Kỹ sư khối lượng (đo bóc)

Material testing Lab: Kỹ thuật thí nghiệm vật liệu, Kỹ thuật viên phòng Lab thí nghiệm vật liệu

Safety Engineer: Kĩ sư an toàn

Kĩ sư an toàn

Translator: Thông dịch viên

Secretary: Thư ký

Document Engineer: Kỹ sư quản lý tài liệu

Một số thông tin về Tư vấn giám sát (Site inspector)

Tư vấn giám sát làm gì?

Tư vấn giám sát về tổng quan sẽ bao gồm những hoạt động sau:

 • Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ hay chưa;
 • Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng những điều khoản trên hợp đồng;
 • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng
 • Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;

Ai là tư vấn giám sát? 

 • Trong trường hợp người thân hoặc chính chủ đầu tư biết rõ về chuyên môn và sắp xếp được thời gian có thể trực tiếp đứng giám sát tại công trình.
 • Ngược lại khi chọn đơn vị tư vấn giám sát thì chủ đầu tư nên chú trọng những điểm chính sau đây:
 • Đơn vị tư vấn giám sát là đơn vị có chức năng và được cấp phép tư vấn giám sát công trình.
 • Điều này được thể hiện rõ trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Người làm công việc này gọi là “Kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình” và phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Điều kiện tiên quyết để được cấp chứng chỉ hành nghề:
 • Có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, giám sát.
 • Đã tham gia tư vấn thiết kế kiến trúc hoặc thi công ít nhất 5 công trình được phê duyệt.

Tư vấn giám sát làm gì?

Tư vấn giám sát về tổng quan sẽ bao gồm những hoạt động sau:

 • Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ hay chưa;
 • Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng những điều khoản trên hợp đồng;
 • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng
 • Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;

Ai là tư vấn giám sát? 

 • Trong trường hợp người thân hoặc chính chủ đầu tư biết rõ về chuyên môn và sắp xếp được thời gian có thể trực tiếp đứng giám sát tại công trình.
 • Ngược lại khi chọn đơn vị tư vấn giám sát thì chủ đầu tư nên chú trọng những điểm chính sau đây:
 • Đơn vị tư vấn giám sát là đơn vị có chức năng và được cấp phép tư vấn giám sát công trình.
 • Điều này được thể hiện rõ trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Người làm công việc này gọi là “Kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình” và phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Điều kiện tiên quyết để được cấp chứng chỉ hành nghề:
 • Có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, giám sát.
 • Đã tham gia tư vấn thiết kế kiến trúc hoặc thi công ít nhất 5 công trình được phê duyệt.
Chuyên mục: Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *